מתוייג: ישן

0

אפשרות של חירות מדומיינת

אפשרות של חירות מדומיינת המונחים "ימין" ו"שמאל", שאנחנו אוהבים כל כך להשתמש בהם כמבטאים של אידיאולוגיות פוליטיות, מקורם במקומות הישיבה של סיעות שונות בפרלמנט הצרפתי, שנקרא "האסיפה הלאומית" בתקופת המהפכה הצרפתית. בשל סכסוך עם...